Information for seasonal workers and employers

Chcete bližšie spoznať práva a povinnosti, ktoré máte ako sezónny pracovník? Aké pravidlá musíte ako zamestnávateľ dodržiavať pri najímaní sezónnych pracovníkov? Na uvedenej mape môžete kliknúť na krajinu, ktorá vás zaujíma.

Information on seasonal workers
Campaigns mobile seasonal workers brochure thumbnail