Skip to main content
Information for seasonal workers and employers

Information for seasonal workers and employers

An bhfuil tú ag iarraidh níos mó eolais faoi do chearta agus oibleagáidí mar oibrí séasúrach? Mar fhostóir, cad iad na rialacha atá le leanúint agat agus oibrithe séasúracha á bhfostú agat? Cliceáil ar an tír a bhfuil spéis agat inti ar an léarscáil thíos.

Information on seasonal workers

Campaigns mobile seasonal workers brochure thumbnail
File