Skip to main content
Information for seasonal workers and employers

Information for seasonal workers and employers

Искате ли да научите повече за вашите права и задължения като сезонен работник? Какви правила трябва да следвате като работодател, когато наемате сезонни работници? Кликнете върху държавата, обект на вашия интерес, на картата по-долу.

Information on seasonal workers

Campaigns mobile seasonal workers brochure thumbnail
File