Information for seasonal workers and employers

Želite li znati više o pravima i obvezama koje imate kao sezonski radnik? Kojih se pravila morate pridržavati kad kao poslodavac zapošljavate sezonske radnike? Na karti u nastavku kliknite na zemlju koja vas zanima.

Information on seasonal workers
Campaigns mobile seasonal workers brochure thumbnail