Skip to main content
Aimsigh an bealach chun obair chóir agus fhógartha a dhéanamh: bain triail as an gcluiche!

Brúigh anseo chun an leagan iomlán den scáileán a fheiceáil

Fágann obair neamhfhógartha go bhfuil an t-iliomad rioscaí ann d’oibrithe, spreagann sí iomaíocht éagórach agus baintear an bonn den airgeadas poiblí léi. Is é is aidhm don chluiche seo feasacht a ardú agus léiriú a thabhairt ar an méid a d’fhéadfadh tarlú nuair a bhítear ag dul i ngleic le hobair neamhfhógartha, cleachtas atá neamhdhleathach ann féin ach atá ina dhúshlán ar fud AE. 

Faigh taithí ar bhealach idirghníomhach a dtéann an obair fhógartha dúinn ar fad tríd an gcluiche seo. Roghnaigh do charachtar, déan do chinntí, agus cruthaigh do scéal féin!

Is cuid é an cluiche seo de Cearta do Chách – An Feachtas maidir le hOibrithe Séasúracha ar sheol an tÚdarás Eorpach Saothair é, in éineacht leis an Ardán Eorpach chun dul i ngleic le hobair neamhfhógartha.