Skip to main content
Nájdite si cestu k spravodlivej a deklarovanej práci: zahrajte si hru!

Zobraziť verziu na celej obrazovke

Nelegálna práca vystavuje pracovníkov množstvu rizík, podnecuje nekalú hospodársku súťaž a oslabuje verejné financie. Cieľom tejto hry je zvýšiť informovanosť a ukázať, čo by sa mohlo vyskytnúť pri zapájaní sa do nelegálnej práce, čo je postup, ktorý je sám osebe nezákonný, zostáva však výzvou v celej EÚ.

Prostredníctvom tejto hry si vyskúšajte interaktívnym spôsobom, ako je deklarovaná práca prínosom pre nás všetkých. Vyberte si postavu, spravte rozhodnutia a vytvorte si vlastný príbeh!

Táto hra je súčasťou kampane Práva pre všetky sezóny – kampaň o sezónnych pracovníkoch , ktorú rozbehol Európsky orgán práce spolu s európskou platformou na riešenie problému nedeklarovanej práce.