Skip to main content
Pronađite svoj put do poštenog i prijavljenog rada: odigrajte igru!

Verzija prikaza na čitavom zaslonu

Neprijavljeni rad izlaže radnike višestrukim rizicima, potiče nepošteno tržišno natjecanje i ugrožava javne financije. Ovom se igrom nastoji podići svijest i prikazati što bi se moglo dogoditi kada biste se upustili u neprijavljeni rad, odnosno praksu koja je sama po sebi nezakonita, ali je i dalje izazov u čitavom EU-u.

Kroz ovu igru na interaktivan način iskusite koje su koristi od prijavljenog rada za sve nas. Odaberite svoj lik, donesite odluke i stvorite vlastitu priču!

Ova je igra dio kampanje Prava za sve sezone – namijenjene sezonskim radnicima koju je pokrenulo Europsko nadzorno tijelo rad u suradnji s Europskom platformom za rješavanje problema neprijavljenog rada.