Skip to main content
Find din vej til fair og deklareret arbejde: prøv spillet.

Vis helskærmsudgaven

Sort arbejde indebærer en lang række risici for arbejdstagerne, skaber illoyal konkurrence og underminerer de offentlige finanser. Dette spil har til formål at øge bevidstheden om og illustrere, hvad der kan ske, hvis man udfører sort arbejde. Det er en praksis, der i sig selv er ulovlig, men som fortsat er en udfordring i hele EU.

Se interaktivt gennem dette spil, hvordan deklareret arbejde gavner os alle. Vælg din person, træf dine beslutninger og lav din egen historie.

Dette spil er en del af Rettigheder hele året rundt — Kampagne for sæsonarbejdere som Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed har iværksat sammen med den europæiske platform til bekæmpelse af sort arbejde.