Skip to main content
Gjeni rrugën tuaj drejt punës së drejtë dhe të deklaruar: luani lojën!

Shikoni versionin në ekran të plotë

Puna e padeklaruar mund ta vendosë punëmarrësin para një morie rreziqesh, nxit konkurrencën e padrejtë dhe dëmton financat publike. Kjo lojë synon të rritë ndërgjegjësimin dhe të tregojë se çfarë mund të ndodhë kur punësohemi në të zezë, praktikë kjo e paligjshme por që mbetet ende një sfidë për të gjithë BE-në.

Gjatë lojës, shikoni në mënyrë ndërvepruese përfitimet që të gjithë ne mund të kemi nga puna e deklaruar. Zgjidhni personazhin tuaj, merrni vendime dhe krijoni historinë tuaj!

Kjo lojë është pjesë eRights for All Seasons – Fushata për Punëtorët Sezonalë e nisur nga Autoriteti Evropian i Punës (ELA), bashkë me Platformën Evropiane që trajton punën e padeklaruar.