Skip to main content
Znajdź drogę do sprawiedliwej i rejestrowanej pracy

Zobacz wersję w widoku pełnoekranowym

Nierejestrowana praca stwarza wiele zagrożeń dla pracowników, napędza nieuczciwą konkurencję, a także osłabia finanse publiczne. Gra ta ma na celu zwiększenie świadomości oraz zilustrowanie tego, co może mieć miejsce w przypadku pracy nierejestrowanej – praktyki, która sama w sobie jest nielegalna, ale pozostaje wyzwaniem w całej UE.

Doświadcz w interaktywny sposób za pomocą tej gry, jakie korzyści odnosimy wszyscy z rejestrowanej pracy. Wybierz własną postać, podejmuj decyzje i stwórz własną historię.

Gra ta jest częścią kampanii na rzecz praw dla pracowników sezonowych zainicjowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z europejską platformą na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.