Skip to main content
Најдете го својот пат кон фер и декларирана работа: играјте ја играта!

Погледнете ја верзијата на целиот екран

Непријавената работа ги става работниците во голем број ризици, ја поттикнува нелојалната конкуренција и ги поткопува јавните финансии. Оваа ига има за цел да ја подигне свеста и да илустрира што може да се случи при вклучување во непријавена работа, практика која сама по себе е незаконска, но останува предизвик низ ЕУ.

Искусете на интерактивен начин како пријавената работа има корист за сите нас преку оваа игра. Изберете го вашиот карактер, донесувајте одлуки и креирајте своја приказна!

Оваа игра е дел од Правата за Сите Сезони-Кампања за Сезонски Работницизапочната од Европскиот Орган за Труд, заедно со Европската Платформа за справување со непријавената работа.